Lär känna oss

1946 - Den första fabriken

Börje Elvir Håkansson slutade 1945 på egen begäran sin tjänst som metalltryckare vid Malmö Metallvarufabrik med vitsorden gott uppförande och god arbetskunnighet.

I september 1946 tecknade han ett hyresavtal på en 14 kvm stor källarlokal i kvarteret Smedjekullen, Malmö.
Månadshyran låg på överkomliga 17 kronor och 50 öre. Myndigheterna medgav att ytan användes till en mekaniskverkstad. Därmed var grunden lagd för B. Håkanssons Metalltryckeri, som sedermera kom att utvecklas till CEPA.

Som gedigen yrkesman lade Börje grunden till den teknik som används än idag i CEPA:s tillverkning. Mycket har hänt sedan den tid då produktionen bestod av trycksvarvade detaljer åt belysningsindustrin och materialet hämtades av chefen själv – på cykel.